Shishuwa Krishi Sahakari Sanstha

शिशुवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड

Schemes

ब्याजदर
बचत शीर्षक
तालिका
ब्याजदर

साधारण बचत७.००%
मासिक बचत१२.००%
बाल बचत९.००%
क्रमिक८.००%
   अबधिक बचत
 महिना 
८ %
 महिना 
८.०० % - ९.०० %
१ वर्ष
९.५० % - १०.०० %
२ वर्ष
१०.५०% - ११.०० %
३ वर्ष
११.५०% - १२.०० %

 
  कर्जा तर्फ
कृषि कर्जा
१६-१८%
मुद्दती निक्षेप कर्जा       
थप २%