Shishuwa Krishi Sahakari Sanstha

शिशुवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड

Remittance

हाम्रा रेमिट्यान्स सेवाहरु:

 यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राखी यही संस्थाद्वारा प्रवर्द्घन गरिइको रेमिट्यान्स सेवासमेत सेचालन गरेको छ ।